• Login projecten
  • MVO rapport

Werkingsprincipe

Betonkernactivering wil binnen een goed geïsoleerd gebouw de temperatuur zo constant mogelijk houden, dag in dag uit, zomer en winter.
Gas, elektriciteit en aardolie worden steeds duurder. Het is dus zaak om nieuwe gebouwen zo te ontwerpen en te bouwen dat ze zo energie-efficiënt mogelijk zijn. Geïntegreerd ontwerpen leidt in dat verband tot beter doordachte keuzes en maakt dan ook steeds meer opgang. Ook voor betonkernactivering is een geïntegreerd ontwerpproces noodzakelijk.

Bij klassieke verwarmingssystemen zoals radiatoren gebeurt de warmteafgifte door kleine apparaten die hoge temperaturen vergen (> 60 °C), en dus veel energie verbruiken. Bij betonkernactivering wordt zowel de hele plafond- als de hele vloeroppervlakte ingeschakeld voor afgifte.
Door gebruik te maken van een zo groot mogelijk oppervlak verwarmt men de ruimtes met relatief lage temperaturen (< 35 °C), en koelt men ze met relatief hoge temperaturen. Hierdoor kan het energieverbruik gemakkelijk met 75% dalen.

In een tegelkachel worden stenen opgewarmd die dan langzaam hun warmte aan de ruimte vrijgeven, wat ’s winters voor een behaaglijk binnenklimaat zorgt. Het werkingsprincipe van betonkernactivering is vergelijkbaar, maar beter: bij betonkernactivering wordt de betonmassa die aanwezig is in een gebouw, vooral de vloerplaten, op de vereiste temperatuur gebracht om in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen. Dat is twee vliegen in een klap.

In de vloerplaten worden speciale, hoogwaardige buizen geplaatst volgens een vooraf met de eindige elementenmethode in twee dimensies berekend stramien en patroon. Door deze buizen stroomt water – warm in de winter (30-35 °C) en koud in de zomer (15-18 °C). Het water geeft zijn warmte of koelte af aan de betonplaten, die op hun beurt de lucht van de ruimtes door straling en convectie op de gewenste temperatuur brengen. Bij vloerverwarming gebeurt de warmteafgifte slechts in één richting, nl. naar boven. Bij betonkernactivering werkt de volledige vloerplaat mee, dus ook het plafond.