• Login projecten
  • MVO rapport

Warmtehuishouding

Kerkstoel Activ Vloeren® kunnen tot 60 Watt/m²warmte of koelte afgeven.
Volgens gespecialiseerde ingenieursbureaus is dat meestal ruim voldoende. Van de warmte wordt 2/3 naar boven en 1/3 naar beneden afgegeven.
Bij koeling is het omgekeerd, nl. 2/3 naar beneden en 1/3 naar boven.

In ruimtes die toch meer vermogen vragen, zoals badkamers in woningen, of vergaderruimtes in kantoorgebouwen, kan er door een intelligente naregeling van het waterdebiet en aangepaste ventilatie optimaal aan de vraag beantwoord worden.

De geleidingskarakteristieken van de buis en de stroomsnelheid en temperatuur van het water zijn de voornaamste parameters voor de berekening van de thermische capaciteit. De dikte van de vloer, de vloerafwerking met of zonder (isolerende) dekvloer en de aan- of afwezigheid van een verhoogde vloer bepalen de architecturale en structurele randvoorwaarden.

Betonkernactivering is een zelfregelend systeem. Het zelfregelend vermogen – grote warmteafgifte bij grote warmtevraag, kleine warmteafgifte of koeling bij kleine warmtevraag – is het gevolg van de buffering van thermische energie in de betonmassa.
Het statische karakter van het system kan men ondervangen door te anticiperen via intelligente regelprogramma’s. Zo doende slaagt men er toch in om constant aan de dagelijks wisselende behoeften ruimschoots te voldoen.