• Login projecten
  • MVO rapport

Worden er binnenkort Kerkstoel prefab wanden geleverd op uw werf? We vertellen u stap voor stap hoe u best tewerk gaat bij de levering en plaatsing. Raadpleeg zeker ook onze montagehandleiding voor dubbele wanden voor nog meer informatie.

Levering & plaatsing - Stap 1

  • Levering - Verticaal transport
  • Wanden die maximum 2.8 m hoog zijn, worden geleverd met een verticaal transport met container.
  • Wanden hoger dan 2.80 m worden geleverd op een verticaal transport met slede. De toelaatbare bodemoneffenheid is maximaal 25 cm over een lengte van 6 m.

Gebruik voldoende lange hijskabels om een hoek van minstens 60° te waarborgen. Let er steeds op dat het element waterpas blijft. Werk indien nodig met een evenaar of span aan met een kettingtakel.

   

 

  • Levering - Horizontaal transport

In uitzonderlijke gevallen worden de dubbele wanden horizontaal vervoerd. Bij horizontale levering moet het standvlak van de vrachtwagens waterpas zijn.

Op aanvraag kunnen we speciaal ontworpen hijshaken meeleveren, waarmee u de elementen horizontaal kan hijsen en naast de vrachtwagen terug horizontaal kan opstapelen. Zorg er in dit geval zeker voor dat de ondergrond voldoende stabiel en horizontaal is. We adviseren om een houten balkje te plaatsen tussen de hijshaken en het betonnen element, om zo de mogelijke puntlasten te spreiden.

De prefab elementen kan u nadien verticaal trekken met de transportankers die in de fabriek geplaatst werden. Ook hier adviseren we om een houten balkje te plaatsen tussen de hijshaken en het betonnen element. Houd er steeds rekening mee dat de kettingen of kabels voldoende lang moeten zijn om een hoek van 60° te waarborgen. Het maximale gewicht per hijsanker is 2 ton.

 

    

Levering & plaatsing - stap 2

Plaatsing

Voorbereiding van de vloerplaat

Zorg ervoor dat de koppelwapening bij het betonneren van de vloerplaat op de juiste wijze geplaatst wordt. Zorg voor voldoende binnenruimte. Gebruik geen wapeningsmatten als stekwapening.

Traceer de plaatsen waar de dubbele wanden moeten komen en de nummers van de dubbele wanden op de grond. De gegevens kunnen uit het montageplan worden gehaald.

Gebruik onderlegplaatjes om oneffenheden van de vloer op te vangen. Indien niet anders overeengekomen, zorg er dan voor dat de voeg onder de wand 3 cm is. Per element zijn er 4 steunen te nivelleren (onder beide schillen op + 50 cm van beide uiteinden van de wand).

Levering & plaatsing - stap 3

Plaatsing van de dubbele wanden

Voor de montage hebt u drie mensen nodig. Zorg ervoor dat bij het inzwenken van een nieuw element de reeds opgestelde elementen niet verschuiven of beschadigd raken. Laat het prefab element langzaam zakken en buig eventueel de storende uitstekende wachtstaven ver genoeg opzij.

Plaats het element op de tracering en de stelnokken. Zorg ervoor dat er steeds loodrechte voegen worden aangehouden van + 2 cm. Eventueel kan de positie nog gecorrigeerd worden met een koevoet, om daarna met spieën vastgezet te worden.

Zet elk element vast me twee trek- en drukschoren. In de dubbele wanden zijn schroefhulzen voorzien. In de vloerplaat moet u nog de nodige gaten boren. Pas nadat de elementen vastgezet en gecontroleerd zijn, mag u de kraanhaken losmaken.

Breng nu de voeg- en hoekwapeningen aan. Vergeet niet om de uitsparingen te bekisten.

Levering & plaatsing - stap 4

Juist betonneren

Eerst werkt u de voegen af:

  • Horizontale voegen moeten geschoord worden en indien nodig bekist.
  • Verticale voegen moeten bekist worden indien de voeg groter is dan 1 cm. Hierbij kan u gebruik maken van montageschuim.

Verstevig de hoeken d.m.v. hoekijzers of houten planken.
Bij T-verbindingen kan u gebruik maken van schoren.

Voordat de muren gebetonneerd worden, plaatst u de vloerplaat. Hiervoor moeten de muren in een mortelbad gemonteerd worden of voldoende gespied worden. Het binnenoppervlak van de wanden moet vochtig gemaakt worden voor het betonneren. 

Het betonneren moet gebeuren volgens de voorschriften ter zake. Het vulbeton moet vakkundig getrild worden.

Belangrijk: 

  • De toelaatbare betondruk mag de 30 kN/m² niet overschrijden.
  • Wij adviseren u om + 60 % van de vultijd te trillen.

 

Bekijk onze montagehandleiding voor dubbele wanden.