• Login projecten
  • MVO rapport

Lastenboek voorschrift

Download lastenboek. Op aanvraag ook als Word-document te verkrijgen.

Omvang

De werken omvatten:

  • de voorbereiding van de oplegvlakken,
  • het leveren en plaatsen van:
  • het leveren en plaatsen van de ondersteuningen en eventuele bekistingen,
  • het leveren en plaatsen van de vloerelementen zoals hierna beschreven,
  • het leveren en plaatsen van de bijkomende wapening,
  • het leveren en plaatsen van de druklaag,
  • het doorvoeren van de nodige voorzieningen voor uitsparingen,
  • het wegnemen van de hulpstukken 

Algemene beschrijving - Materialen

Een dragende wand wordt gevormd door de combinatie van twee dun plaatvormig geprefabriceerde structuurelementen van minstens 50 mm dikte en een ter plaatse gestorte betonlaag. De prefab structuurelementen zijn op de juiste afstand evenwijdig met elkaar verbonden door tralieliggers. 

De tralieliggerwapeningen verzekeren de nodige stijfheid bij het behandelen en zorgen voor een goede aanhechting met de opstortlaag. 

Het beton dat gebruikt wordt voor de productie van de prefab wanden, moet beantwoorden aan de normenreeks NBN B15 en het BENOR-keurmerk dragen. De producent moet bovendien ISO 9001-gecertificeerd zijn. De buitenzijde van de twee schillen is glad uitgevoerd volgens C.I.B-schaal N° 3. De dubbele wanden worden geproduceerd met beton C30/37-2b-F3-14 en gewapend met staalkwaliteit BE 500 S of DE 500 BS.

De langs- en de dwarswapeningen worden automatisch machinaal aan elkaar gelast zodanig dat een perfecte maasafstand, zonder tolerantie, gegarandeerd kan worden. De dikte van de twee betonschillen kan variëren van 50 mm tot 70 mm in functie van de gewenste betondekking en langs- en dwarswapening.

In de fabriek worden op basis van de plannen de nodige uitsparingen voorzien. 

Algemene beschrijving - Uitvoering

Tijdens het transport en de voorlopige stapeling op de bouwplaats draagt de aannemer er zorg voor dat er geen ontoelaatbare spanningen in het beton en het staal optreden. Bij het stockeren worden de dubbele wanden daarom onder alle omstandigheden verticaal geplaatst.

De wapening van de dubbele wanden én de opstortlaag en haar wapening worden uitgevoerd en aangebracht volgens de aanduidingen van de betonstudie en volgens de normenreeks NBN B15 (recentste uitgaven en hun addenda).

Langs de onderzijde wordt een voeg gelaten van 30 mm en tussen de elementen in verticale richting wordt een voeg voorzien van 20 mm.

Coördinatie
De legplannen worden tijdig ter goedkeuring voorgelegd aan de architect, de ingenieur, het studiebureau….

Meetcode: per m²
Grootste lengte x grootste breedte per gekoppeld element, zonder aftrek van de uitsparingen.

Alle andere elementen, werken en leveringen zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de hierboven opgesomde metingen.