• Login projecten
  • MVO rapport

Milieu en duurzaamheid

Kerkstoel 2000+ wil zo milieubewust mogelijk produceren. We gaan daarom zorgzaam om met natuurlijke bronnen, beperken ons energieverbruik en herleiden verspilling tot een minimum.

  • Wapeningsnetten maken we op maat. Zo vermijden we overtollig staalgebruik.
  • De randbekisting bestaat voor meer dan 95% uit aluminium, dat voor 100% recycleerbaar is.
  • Betonoverschotten ontleden we volledig en recycleren we.
  • Het water dat we doorheen het hele productieproces gebruiken, wordt opgevangen in bezinkbekkens en later opnieuw gebruikt in de betoncentrales.

Daarnaast leveren we extra inspanningen op het vlak van transport:

  • Dankzij onze ligging aan het Albertkanaal, kunnen productiematerialen over het water aangeleverd worden. Grondstoffen zoals zand en grind laten we door vrachtschepen aanvoeren. 1 schip kan immers 100 keer meer aan dan transport over de weg.
  • Veel van onze afgewerkte producten transporteren we ’s nachts in containers. Dat is milieuvriendelijker, tijds- én kostenbesparend. Bovendien vermijden we zo ook files en verkeersproblemen.


U vindt ons ISO14001-certificaat hier