• Login projecten
  • MVO rapport

Levering & plaatsing

Worden er binnenkort Kerkstoel predallen geleverd op uw werf? We vertellen u stap voor stap hoe u best te werk gaat bij de levering en de plaatsing. Raadpleeg zeker ook onze montagehandleiding voor vloerplaten voor nog meer informatie.

Levering & plaatsing - stap 1

Het afladen

Onze vloerplaten worden geleverd op transportvoertuigen met een lengte tot 18 m en een doorrijhoogte van minstens 4 m. Verwacht u een levering, zorg er dan voor dat de kraan en diepladers zonder problemen toegang hebben tot de werf. Hou rekening met eventuele straatversperringen, scherpe bochten, geparkeerde auto’s, enz.

De vloerplaten worden met de werfkraan van de vrachtwagen afgeladen en meestal meteen op hun plaats gelegd volgens het legplan. Haak de karabijnhaken in de diagonalen en nooit aan het bovenste betonijzer. Bij een dikte van 5 cm is het standaardgewicht van de predallen ongeveer 125 kg/m2.

Worden de vloerplaten tijdelijk op de bouwwerf opgeslagen, doe dit dan op een vlakke en voldoende stevige ondergrond. Leg de platen op 2 kanthouten die even lang zijn als de plaat, zodat de vlakke onderkant niet beschadigd wordt. De kanthouten liggen best op 1/5 plaatlengte van de rand. Voor platen die langer zijn dan 4,5 m moeten 3 of 4 kanthouten gebruikt worden. Er kunnen maximum 10 platen op elkaar gestapeld worden.

Levering en plaatsing - stap 2

Ondersteuning

Voordat u de predallen plaatst, brengt u de ondersteuningen aan. De afstanden tussen de montagesteunen zijn op het legplan aangegeven. De jukbalken plaatst u altijd dwars op de tralieliggers. De oplegzone van 50 mm geldt als ondersteuning. Een mortelbed is aanbevolen!

Het plaatsen

Leg de vloerplaten bij voorkeur rechtstreeks van de vrachtwagen op de juiste plaats. Alle predallen zijn op het montageplan genummerd. Laat ze volledig horizontaal op het draagvlak neer en plaats de vloerplaten met tegenpijl.

De openingen

Tijdens de productie van de vloerplaten zijn eventuele openingen in de vloer vaak al voorzien. Op de bouwwerf worden de openingen en de randen bekist tot op de hoogte van de afgewerkte vloer. 

Werden de openingen voor de elektriciteitsvoorzieningen nog niet gemaakt tijdens de plaatproductie, dan kan u ze na de plaatsing nog langs onder boren. Opgelet: boort u langs boven, dan springen er stukken van de gladde onderkant!

Levering & plaatsing - stap 3

Het verstevigen van de voegen

Als voegwapening worden over de voegen tussen de vloerplaten stroken wapeningsnet of losse staven gelegd. De specificaties van deze wapening zijn in het legplan aangegeven.

Het schoonmaken van het plaatoppervlak

Is de bovenkant van de vloerplaat vuil geworden, maak die dan schoon om een goede hechting tussen de vloerplaat en het vers gestorte beton te verzekeren. Het oppervlak moet stofvrij en vochtig gemaakt worden voor het betonneren.

Het storten van het beton

Het beton moet volgens de voorgeschreven kwaliteit en consistentie in één enkele werkfase gestort en verdicht worden. De wapening mag hierbij niet verschuiven of indeuken.

Het verwijderen van de ondersteuningen

Haal de ondersteuning pas weg wanneer het beton voldoende uitgehard is. Hierbij leeft u best de bepalingen van de norm NBN B15-001 en NBW_EN_206_1:2001 na.


Bekijk onze montagehandleiding voor vloerplaten.