• Login projecten
  • MVO rapport

Lastenboek voorschrift

Download lastenboekOp aanvraag ook als Word-document te verkrijgen.

Omvang

De werken omvatten: 

  • de voorbereiding van de oplegvlakken,
  • het leveren en plaatsen van de ondersteuningen en eventuele bekistingen
  • het leveren en plaatsen van de vloerelementen zoals hierna beschreven
  • het leveren en plaatsen van de bijkomende wapening
  • het leveren en plaatsen van de druklaag,
  • het doorvoeren van de nodige voorzieningen voor uitsparingen,
  • het wegnemen van de hulpstukken,
  • en eventueel het reinigen van de zichtzijden en de afwerking van de randen.

Algemene beschrijving - Materialen

Een dragende betonplaat wordt gevormd door de combinatie van dunne plaatvormige geprefabriceerde structuurelementen en een ter plaatse gestorte betonlaag.

De prefab elementen zijn voorzien van tralieliggerwapeningen, die de nodige stijfheid verzekeren bij het behandelen en die

zorgen voor een goede aanhechting met de opstortlaag. De vloerplaten moeten beantwoorden aan de voorschriften van de PTV 202 van Probeton en het BENOR-keurmerk dragen. De producent moet bovendien ISO 9001-gecertificeerd zijn.

De bovenzijde van de vloerplaten is ruw afgewerkt voor een optimale aanhechting met de opstortlaag. De onderzijde is glad uitgevoerd volgens C.I.B. schaal N° 3. De vloerplaten worden geproduceerd met beton C30/37-2b-F3-14 en gewapend met staalkwaliteit BE 500 S of DE 500 BS.

De langs- en dwarswapeningen worden automatisch machinaal aan elkaar gelast zodat een perfecte maasafstand, zonder tolerantie, gegarandeerd kan worden. Standaard worden de predallen getekend met een breedte van 2400 mm. De dikte van de vloerplaten kan variëren van 50 mm tot 70 mm in functie van de gewenste betondekking en langs- en dwarswapening.

In de fabriek worden op basis van de plannen de nodige uitsparingen voorzien.

Algemene beschrijving - Uitvoering

Tijdens het transport en de voorlopige stapeling op de bouwplaats draagt de aannemer er zorg voor dat er geen ontoelaatbare spanningen in het beton en het staal optreden. Bij het stockeren worden de steunen tussen de vloerplaatvloeren daarom voldoende dicht bij elkaar geplaatst. Blijft de constructie na de plaatsing zichtbaar, dan worden de voegen ontdaan van eventuele onzuiverheden.

De wapening van de vloerelementen, de druklaag en haar wapening worden uitgevoerd en aangebracht volgens de aanduidingen van de betonstudie, volgens de normenreeks NBN B15 (recentste uitgaven en hun addenda).

De oplegbreedte bedraagt ten minste 3 cm (op staalprofielen of betonbalken) en 5 cm (op dragend metselwerk).

Coördinatie
De legplannen worden tijdig ter goedkeuring voorgelegd aan de architect, de ingenieur, het studiebureau...

Meetcode: per m²
Meting van de oppervlakte van de uit te voeren vloer, opleglengte en eventuele uitstekende wapeningen inbegrepen, opgesplitst per totale dikte. Uitsparingen niet afgetrokken. Alle andere elementen, werken en leveringen zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de hierboven opgesomde metingen.