• Login projecten
  • MVO rapport

Andere producten

Kerkstoel 2000+ maakt deel uit van de Groep Kerkstoel en is gespecialiseerd in prefab vloerplaten en dubbele wanden. De andere betonactiviteiten van Groep Kerkstoel zijn sinds 1993 ondergebracht in een zusterfirma:

  • Kerkstoel Beton heeft zich gespecialiseerd in stortklaar betonchapegestabiliseerd zand schuimbeton en zelfverdichtend beton. Deze producten worden in een afzonderlijke, naburige betoncentrale gemaakt met dezelfde knowhow en zin voor kwaliteit. Kerkstoel Beton heeft bovendien ook een zeer modern wagenpark betonmixers en betonpompen.