• Login projecten
  • MVO rapport

Voordelen

     

    

Breed toepassingsgebied

Kerkstoel Activ Vloeren worden toegepast in tal van gebouwtypes: kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en gevangenissen, maar ook woningen. Het systeem leent zich niet voor ruimtes met een hoge relatieve vochtigheid, zoals grootkeukens, zwembaden en wasserijen.

Lagere bouwkosten, geen onderhoud

Voor een goede werking van het systeem mogen er geen valse plafonds worden geplaatst. Die kosten worden dus bespaard. De afwezigheid van valse plafonds betekent ook dat de totale bouwhoogte kleiner kan zijn. Ook dat is een besparing. Bij kantoorgebouwen kunnen de bouwkosten zo dalen met € 100/m². De leidingen voor ventilatie, elektriciteit en datatransmissie worden typisch ondergebracht in een verhoogde vloer. Omdat het aantal bewegende delen beperkt is, is het systeem onderhoudsarm, wat scheelt in de onderhoudskosten. En ten slotte kan bij gebruik van Kerkstoel Activ Vloeren snel worden gewerkt, waardoor er nog eens extra wordt bespaard.

Minder energieverbruik

Betonkernactivering doet het energieverbruik met 75% dalen. Dat betekent een besparing van circa € 10/m² per jaar. Voor een doorsneewoning komt dat neer op € 1.200 per jaar, voor een kantoorgebouw van 2.000 m² loopt de winst op tot € 20.000 per jaar. Jaar in jaar uit. Kerkstoel Activ Vloeren lenen zich bij uitstek voor gebruik in combinatie met alternatieve energiebronnen, zoals bv. geothermie en warmtepompen. De toepassing van Kerkstoel Activ Vloeren in plaats van een klassiek verwarmings- en koelingssysteem reduceert de CO2-uitstoot van het gebouw in kwestie met maar liefst 43%. Belangrijk met het oog op EPB-eisen: Kerkstoel Activ Vloeren dragen bij tot het bereiken van zeer lage E-peilen (< 40) en K-waarden (25 à 30 en lager). Het is ook mogelijk om de passiefhuisstandaard te bereiken.

Optimaal comfort

Gebouwen met betonkernactivering bieden een onvergelijkbaar comfort. Niet alleen aan de bewoners of gebruikers bieden Kerkstoel Activ Vloeren een optimaal woon-, leef- en werkklimaat. Alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces, zoals architecten, ingenieurs en aannemers genieten van de troeven van Kerkstoel Activ Vloeren. Dankzij een geïntegreerd ontwerpproces en prefabricage kunnen ze stipt en risicoloos werken, volgens de hoogste normen van kwaliteit, milieu en veiligheid.

Superieur systeem

Kerkstoel Activ Vloeren maken gebruik van een meerlagige PEXc-buis. Die bevat een aluminium kern waardoor de warmtegeleidingscoëfficiënt significant hoger is dan die van een volle PE-X-buis. Een en ander resulteert in een jaarlijkse energiebesparing van 12%. Bovendien heeft de PE-Xc-buis een zuurstofdiffusiedichtheid van meer dan 99,9% (PE-X: 96%). Hierdoor wordt minder ijzercarbonaat aangemaakt (7 g per 100 m leiding per jaar) en is dichtslibben van leidingen en pompen nagenoeg uitgesloten.

Egale plafonds

Kerkstoel Activ Vloeren worden gemaakt op stalen bekistingtafels en zijn niet voorgespannen. De plafonds zijn dan ook glad en egaal. Voor de afwerking volstaat een laagje spuitpleister of verf. Omdat de platen niet zijn voorgespannen, treden er geen negatieve zeegverschillen op tussen aan elkaar grenzende platen, een belangrijk esthetisch voordeel bij landschapskantoren. Perfecte plafonds zonder naad verkrijgt men door waar mogelijk gebruik te maken van kamerbrede breedplaten (vb. ziekenhuizen, gevangenissen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en woningen).

Kwaliteitsvolle fabricage, risicoloze installatie

De productie van Kerkstoel Activ Vloeren gebeurt grotendeels in de fabriek en is daardoor niet afhankelijk van het weer, wat zowel de kwaliteit als de leveringsstiptheid ten goede komt. Omdat de buizen ingekapseld zitten in het beton, is er geen gevaar voor beschadiging door werkzaamheden van anderen op de werf (wapenings-en/of betonneerploegen, HVAC-installateurs enz.).

Eenvoudige aansluitingen

De aansluitingen worden gerealiseerd door middel van Vision-koppelingen, een gegarandeerd waterdicht systeem. De aansluitingen bevinden zich in de op de werf aangebrachte stortlaag, in de verhoogde vloer of in speciale koppelingsdozen. In dat laatste geval zijn ze altijd toegankelijk.

Snellere, dus goedkopere installatie

Omdat de buizen al in de fabriek aangebracht en getest werden, wordt de uitvoeringsperiode op de werf tot een minimum beperkt. Voor een plateau van 1.000 m², typisch twee weken werk, wordt zeker een dag bespaard. De indirecte werfkosten dalen hierdoor met minimaal 10%.

Minder aansluitpunten

De platen van Kerkstoel Activ Vloeren zijn 2,40 à 3,00 m breed. Het aantal koppelingen daalt daardoor met 50 tot 60% t.o.v. klassieke elementen van 1,20 m breed. Een snellere uitvoering is een logisch gevolg.