Voordelen

1. Gewichtsbesparend = Economisch

Er wordt een belangrijke gewichtsbesparing gerealiseerd. Dit geeft aanleiding tot lichtere draagstructuren en funderingen wat resulteert in lager verbruik van beton en staal.

2. Ecologisch = Economisch

Minder stortbeton op de werf leidt tot minder transporten en minder milieuvervuiling

3. Kortere bouwtijd = Economisch

Als geheel kan er op de werf een kortere bouwtijd gerealiseerd worden.