Lastenboek voorschrift

Download lastenboek. Op aanvraag ook als Word-document te verkrijgen.

Omvang

De werken omvatten:

de voorbereiding van de oplegvlakken,

Toepassingsgebied

De ACTIV vloerelementen worden gebruikt in toepassingen met betonkernactivering.

Hierbij maakt men gebruik van de thermische ‘massa’ van een betonnen draagconstructie.

Het beton wordt ‘geactiveerd’ door warm of koud water door de leidingen, die vooraf in het beton gelegd zijn, te sturen.

Door thermische massa treedt een 2de positief fenomeen op : door buffering kan het piekvermogen voor warmte en koeling kleiner gedimensioneerd worden.

Algemene beschrijving – Materialen

Een dragende betonplaat met betonkernactivering (BKA) wordt gevormd door de combinatie van dunne plaatvormige geprefabriceerde structuurelementen (ACTIV platen) en een ter plaatse gestorte betonlaag.
De langs- en dwarswapeningen worden automatisch aan elkaar gelast zodat een perfecte maasafstand gegarandeerd kan worden.
Het leidingennetwerk wordt op de wapening gevlochten.

De ACTIV vloerelementen dragen het BENOR-keurmerk, overeenkomstig NBN EN 13747 en zijn nationale aanvulling NBN B 21-606.
Bij de levering van de ACTIV vloerelementen dient steeds een attest van oorsprong en het BENOR-merk gevoegd te worden. De producent dient bovendien ISO 9001 – gecertificeerd te zijn.

Algemene beschrijving - Uitvoering

Tijdens het transport en de voorlopige stapeling op de bouwplaats draagt de aannemer er zorg voor dat er geen ontoelaatbare spanningen in het beton en het staal optreden. Bij het stockeren worden de steunen tussen de ACTIV vloerelementen daarom voldoende dicht bij elkaar geplaatst. Blijft de constructie na de plaatsing zichtbaar, dan worden de voegen ontdaan van eventuele onzuiverheden.

De wapening van de vloerelementen, de druklaag en haar wapening worden uitgevoerd en aangebracht volgens de aanduidingen van de betonstudie, volgens de geldende normen.

De oplegbreedte bedraagt ten minste 3 cm (op staalprofielen of betonbalken) en 5 cm (op dragend metselwerk).

Coördinatie

De legplannen worden tijdig ter goedkeuring voorgelegd aan de architect, de ingenieur, het studiebureau...

Meetcode: per m2

Meting van de oppervlakte van de uit te voeren vloer, opleglengte en eventuele uitstekende wapeningen inbegrepen, opgesplitst per totale dikte. Uitsparingen niet afgetrokken. Alle andere elementen, werken en leveringen zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de hierboven opgesomde metingen.